Dyrafjeld eks Anna Kristina

Skoleåret

Elever ombord

Skoleskipet presenterer en mulighet for et tilpasset undervisningstilbud til elever som av ulike grunner ønsker seg noe annet enn den "vanlige" skolen. Vi kombinerer kulturvern med opplæring. Teori og praktisk arbeid går om hverandre, selv om det meste av klasseromsundervisningen blir forsøkt lagt til de perioder av året vi har skuta i opplag.

Kart

Det stilles ingen formelle ferdighetskrav til de elevene som begynner hos oss, verken praktisk eller teoretisk. Men det er helt avgjørende med egeninteresse innenfor båtbruk spesielt, og arbeidslyst generelt kommer godt med. Med tanke på videre skolegang vil vi understreke at tilbudet vårt egner seg best for elever som har tenkt seg en yrkesfaglig studieretning på videregående skole.

Den teoretiske delen utgjør omtrent halvparten av undervisningstiden og blir tildels integrert i praktisk sammenheng. En konsentrerer seg om kjernefagene norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag. I de øvrige fagene følges periodiske undervisningsopplegg som avsluttes med skriftlige prøver.

Praktisk arbeid består hovedsakelig av skipsarbeid, enten det er rengjøring, vedlikehold av maling og lakk, maskinvedlikehold eller seiling, ror- og bysse-vakter og seilmanøvre, fortøying. Pensum svarer til "sjøaspirantkurs" fra forrige århundre.

Vi driver et flytende kulturminne, og det er en rekke fagområder elevene i løpet av et år blir kjent med. Seilingssesongen avsluttes når høsten blir kald, og skuta går i opplag. Da begynner vi med større vedlikeholdsoppgaver som står for tur. På ettervinteren begynner vi å rigge opp igjen, og forberede neste seilsessong, og går på slipp for sjekk av skutebunnen og stoffing. Gjennom seilingssesongen er det en god del av tiden så langt hjem at vi sover om bord. Dette er følgelig ikke et tilbud for dem som ikke har sluppet taket i skjørtekanten til mor.

Vi seiler så mye som mulig og ikke alltid til de samme stedene, men Skagerrak og ytre Oslofjord, blir kjente farvann. Videre blir det deltagelse i kappseilaser og skutearrangementer i inn og utland.

Frisk luft på sjøen

Sjøsyke er noe som kan plage den beste, og de fleste som får det blir fort kvitt det igjen.

Arbeid i riggen er frivillig og utføres med sikkerhetsline. Vi trenger alltid folk på dekk som samarbeider med de som arbeider i høyden

Rorvakt

Praksisdagene er like lange som i arbeidslivet, og er nødvendig for skuta og gjør at elevene får et tilnærmet innblikk i hva det vil si å være i arbeid, og hva sjølivet krever.

På sett og vis er livet med skuta et mini-univers, hvor gjensidig avhengighet er med på understreke alles ansvar for å gjøre det de blir satt til. Det betyr at enhver må ta del i de oppgaver som er nødvendige for driften av fartøyet. At et arbeid fra tid til annen er tungt eller synes kjedelig, er ingen grunn til at det ikke skal utføres.

Innhold i "sjøguttkurs Dyrafjeld"

Style:
 • Orden
 • Renslighet
 • Disiplin
Seiling av seilskute:
 • Sneiseil og skværseil
 • Setting og berging
 • Seilmanøver
Sikkerhet:
 • Brannforebygging og slokking
Vernearbeid:
 • Skader
 • Ulykker
 • Førstehjelp
Sjøvakter:
 • Utkikk
 • Lanterneføring
 • Ankring
 • Entre livbåt og roing
 • Fortøyning
 • Flagget
 • Litt om sjøveisreglene
 • Jordens gradnett og nautisk mil
Tauverk, wire
 • Knop og stikk
 • Spleis og takling
 • Sjøklaring: surring og stempling
Renhold
 • Malerpensler
 • Maling om bord
Verktøylære
 • Håndverktøy, tre og mekanisk

Tidsplan for skoleåret

 • August:
  skolestart, velkommen om bord
 • September:
  seilaser, opplæring
 • Oktober:
  seilaser, integrert teori
 • November:
  nedrigging teori/praksis
 • Desember:
  juleferie fra teori/tentamen
 • Januar:
  skolestart, vedlikehold/teori
 • Februar:
  vinterferie, vedlikehold/teori
 • Mars:
  opprigging, integrert teori
 • April:
  påskefri, slippsetting
 • Mai:
  eksamen/seiling ,teori/praksis
 • Juni:
  slutt skole, muntligeksamen/seilas

På seilaser i skoleferieperioden er det muligheter for dekksgutt jobb for elever.

På tokt

Rutiner

Skuta har intet rengjøringspersonale, derfor gjør elevene selv rent om bord. Renholdet omfatter oppvask, støvsuging og vask av dørk(gulv) og øvrig innredning, samt spyling på dekk. Renhold er en del av sjøgutt pensum.

Hver elev har ansvar for sine egne klær og køye. Fordi det er trangt, er orden viktigere enn ellers.