Dyrafjeld eks Anna Kristina

Restaurering 2002-2004

Restaurering

Da vi i 2001 gjorde forberedelser til en stor restaurering av skrog og rigg på den da 112 år gamle skuta, visste vi ingenting om at det kom til å bli en så omfattende jobb. Nå tre år senere kan det oppsummeres slik:

Restaurering Restaurering

Uten støtte fra Oslo kommune og andre gode hjelpere ville vi ikke fått dette til. Oslo kommune bevilget til sammen rundt ti milloner kroner til restaureringen. I tillegg har skolen fått tilskudd fra rederhuset Bergesen gjennom Sigvald Bergesen d.y. og hustru Nankis almennyttige stiftelse, UNI-stiftelsen, Norsk Kulturråd, Oslo internasjonale Sjømannshjems Fond (OISF) og Riksantikvaren. Vi vil også takke de som har kjøpt innrammet bilde av Anna Kristina som støtte til finansiering. Disse er:

LA-SA Maskin, Drammensvn. Oslo kr. 1 500.-, Petroleum Geo Services ASA, PGS, Lysaker kr. 3 000.-, Wilh. Wilhelmsen ASA, Lysaker kr. 1 500.-, Gjensidige Nor, Lysaker kr. 1 500.-, AON Grieg AS, Lysaker kr. 1 500.-, Readsoft, Lysaker kr. 500.-, Umoe, Lysaker kr. 1 500.-, Fred Olsen, Oslo 1 kr. 10 000.-.

Restaurering

Hvem skulle få oppdraget med å restaurere skoleskipet vårt? Valget falt tilslutt på Hansen & Arntzen Co i Stathelle, og resultatet er blitt veldig bra. De hadde ansvar for utskifting av praktisk talt samtlige spant, hud fra vannlinja og opp, noe garnering, ytre akterstevn, forstevn, bjelkeveier, dekksbjelker, dekk, begge dekkshus, lasteluke, nye rustfrie tanker for diesel, ferskvann, gråvann, septik, kjøleboks, varmtvannsbereder, overhalt gasskomfyr, rør- og sanitæropplegg, aksling og propell m.m.

For overhaling av rigg valgte vi en som allerede hadde god kjennskap til Anna Kristina. Salo van de Vooren, rigger med base i Fredrikstad, transporterte master og alt over fjorden for heloverhaling. Stormast ble skiftet ut, ny løpende og stående rigg, alle rundholt og blokker overhalt, m.m.

Skagerrak Elektro Nytt elektrisk anlegg, navigasjons-, brann- og alarmsystem.

Rea maskin Heloverhaling av hovedmotor.

Servogear Heloverhaling av gear.